Petlas Lastikleri | VİZYON & MİSYON
 • VİZYON & MİSYON
 • Vizyonumuz

  “Güvenlik - Çevre Bilinci ve Ekonomi “ üçgeninde gelecek nesilleri hedefleyen teknolojik ürün ve hizmetlerle;

  • Yurtiçinde ve dünya pazarında bilinen ve tercih edilen bir “MARKA” olmak.

  Misyonumuz

  Birlikteliğimiz;

  • Müşteri beklentilerine odaklanmış bir mükemmellik anlayışı ile fark yaratacak kaliteli ve güvenilir ürünler üretmek,
  • Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek içindir.
  • Etkin kaynak kullanımı ile tüm paydaşlarımızın beklentilerini optimize etmek,
  • Yenilikçi teknolojilerle rekabetçi gücümüzü artırmak, içindir.

  Değerlerimiz

  • Çevre bilinci ile gelecek odaklı çalışmamız
  • Çalışanlarımız en değerli varlıklarımızdır.
  • Öğrenme, iyileştirme ve değişimin sürekliliği
  • Faaliyetlerimizde; verilere dayalı, süreç odaklı yönetim anlayışı
  • Yönetimde açık, tutarlı ve ulaşılabilir liderlik anlayışın uygulanması
  • Grup odaklı çalışmalar
  • İlişkilerimizde güven, saygı ve doğruluk.
  • Açık ve dürüst iletişim

   

  PETLAS BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

  Petlas A.Ş Yönetimi ve çalışanları olarak;

  • Firmamızın tüm bilgi ve bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik risklerinin en aza indirilmesi,
  • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini en aza indirilmesini,
  • İhlal olayının yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmeyi ve olaydan ders çıkarabilmesini,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını,
  • Tüm personelin bilgi güvenliği farkındalığını sürekli arttırmayı,
  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin performansının üst yönetime sunularak, sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasını,

             Taahhüt ederiz.