Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik Raporu

Petlas olarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın ancak hepimizin çabalarıyla mümkün olacağının farkındayız. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin de bir parçası olan sorumlu tüketim ve üretim bilinciyle yürüttüğümüz faaliyetlerimizi derlediğimiz ilk Sürdürülebilirlik Raporu’muza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. İnanıyoruz ki temiz ve yeşil bir gelecek için hep birlikte vereceğimiz mücadeleyle güç bizde, güç sizlerde. Petlas Sürdürülebilirlik Raporu için tıklayınız.

Karbon Ayak İzimizi Azaltıyoruz

Karbon ayak izimizi azaltma Petlas fabrikamızda enerji kazanımına yönelik attığımız adımlarla azot üretim tesisi ve geri kazanım tesis yatırımları yaparak kendi azotumuzu kendimiz üretir hale geldik. Buradaki üretim prosesinde kullandığımız azotu yüzde 55 oranında geri kazanarak fosil yakıt tüketimini azaltıyoruz. Buhar ve hava kullanımında kayıpları en aza indiren çalışmalar neticesi enerjide yüzde 17’ye yakın tasarruf elde ederken, üretim ve Ar-Ge tesislerinde kullanılan suyun geri kazanımı için yapılan yatırımlarla da günde 2300 ton atık suda yüzde 70’lere varan bir tasarruf sağlıyoruz. Petlas fabrikamızda geleneksel fosil yakıt temelli enerji kaynaklarını daha az kullanarak çevreye daha az zarar vereceğimiz bilinci ile duyarlı bir enerji politikası izliyoruz. Bu amaçla fabrikamızın çatısının uygun olan alanlarını ve üretim tesisimizin bulunduğu arazinin atıl ve marjinal kısmına GES yaparak temiz elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriyoruz. Şu an başlamış 20 milyon dolarlık bu yatırımla toplam 27 Megawat gücünde güneş enerji santrali kurmuş olacağız. Buradan elde edeceğimiz 40 milyon kilowattsaat (kwh) ile yıllık enerji tüketimimizin yüzde 20’si temiz enerji ile karşılanacak. Petlas fabrikamızda toplam enerji giderimizin yüzde 70’ini sürdürülebilir kaynaklardan elde etmeyi planlıyoruz.

Yeşil Lastiklerle Hem Yakıt Tasarrufu Sağlıyor, Hem de Karbon Salınımını Azaltıyoruz

Petlas'ta sadece üretim süreçlerimizde değil ürünlerimizde de sürdürülebilirliği önemsiyoruz. Üretimde yeni nesil kauçuklar ve özel dolgu malzemelerinin spesifik karıştırma prosesleri ile kullanılmasıyla düşük yuvarlanma direncine sahip, yüksek performanslı çevreci lastikler üretiyoruz. Bu lastikler standart olarak üretilmiş bir lastiğe göre yüzde 5'e kadar yakıt tasarrufu sağlarken ürün kaynaklı karbon ayak izimizi de azaltmış oluyor.